SABDAweb ©
Bible
Chapter
25 Feb 2021 | Home | Bible | Biblical | Tools | Download | | SiteMap |
Bible Versions
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus

Introductions
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC

Verse Notes
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian

Dictionaries
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps

Lexicons
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Revelation 1 - Alkitab Shellabear [draft]
Introduction Introduction | Read Again...
Previous bookNext bookPrevious chapterNext chapter
1:1Bahwa inilah kenyataan 'Isa al-Masih, yang dikurniakan kepadanya oleh Allah, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya, yaitu perkara-perkara yang tak dapat tiada akan jadi kelak dengan segeranya; maka ia pun menerangkan dia dengan menyuruhkan malaikatnya kepada Yahya hambanya itu,
1:2yang menyaksikan perkataan Allah dan kesaksian 'Isa al-Masih, yaitu seberapa perkara yang dilihatnya.
1:3Maka berbahagialah orang yang membaca dan segala orang yang mendengar akan perkataan nubuat ini, dan yang memeliharakan segala perkara yang tersurat dalamnya: karena ketikanya itu telah hampirlah.
1:4Dari pada Yahya, datang kepada ketujuh sidang yang di negeri Asia, barang disampaikan kepadamu anugerah dan sejahtera dari pada yang ada, dan yang telah ada, dan yang akan datang kelak; dan dari pada ketujuh roh yang dihadapan 'arasnya itu;
1:5dan dari pada 'Isa al-Masih saksi yang kepercayaan itu, yaitu yang bungaran dari antara orang-orang mati, dan yang memerintahkan segala raja-raja dunia ini. Maka bagi yang mengasihi kita, dan yang sudah melepaskan kita dari pada dosa-dosa kita oleh darahnya,
1:6dan yang menjadikan kita suatu kerajaan dan imam-imam pun bagi Allah Bapanya itu, maka baginya kemuliaan dan kuasa hingga zaman berzaman. Amin.
1:7Lihatlah akan dia datang dengan awan-awan; dan segala mata akan melihat dia, dan orang yang menikam dia itu pun; maka segala bangsa dunia ini akan meratap karenanya. Demikianlah adanya. Amin.
1:8"Maka akulah Alif dan Ya," demikianlah firman Allah Tuhan yang ada, dan yang telah ada, dan yang akan datang, yaitu yang maha kuasa.
1:9Maka aku ini Yahya, saudaramu dan tolanmu dalam kesusahan dan dalam kerajaan dan sabar yang didalam 'Isa itu, telah ada aku dipulau yang bernama Patmos, dari sebab perkataan Allah dan kesaksian dari hal 'Isa.
1:10Maka adalah aku dalam Roh pada hari Tuhan maka kudengar dari belakangku suatu suara yang besar, seperti bunyi nafiri,
1:11maka katanya, "Bahwa suratkanlah olehmu dalam suatu kitab barang yang engkau lihat ini lalu kirimkan kepada ketujuh sidang, yaitu ke-Epesus, dan ke-Smirna, dan ke-Pergamus, ke Tiatira, dan ke Sardis, dan ke Filadelfia, dan ke Laodikia."
1:12Maka berpalinglah aku hendak melihat suara yang bertutur dengan aku itu. Demi itu berpaling, maka kulihat kaki pelita dari emas tujuh batang,
1:13dan ditengah-tengah kaki pelita itu seorang yang seperti Anak Manusia, memakai jubah, dan berkemban dengan tali pending dari pada emas.
1:14Adapun kepalanya dan rambutnya putih, seperti bulu domba yang putih, dan seperti salju; maka matanya seperti nyala api;
1:15dan kakinya serupa tembaga digilap, seolah-olah terbakar dalam tanur; dan bunyi suaranya seperti bunyi air yang banyak.
1:16Serta menatang tujuh buah bintang pada tangan kanannya, dan dari pada mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang bermata dua; dan mukanya seperti matahari bercahaya tatkala panas terik.
1:17Apabila aku melihat akan dia, maka rebahlah aku pada kakinya seperti orang mati. Maka dihantarkannya tangan kanannya keatasku, serta berkata, "Jangan takut; maka akulah yang terdahulu, dan yang terkemudian,
1:18dan yang hidup. Maka aku telah mati, dan lihatlah, aku hidup hingga zaman berzaman, serta memegang anak kunci kematian dan 'alam maut.
1:19Sebab itu suratkanlah olehmu barang yang telah engkau lihat, dan yang sekarang ada, dan yang akan jadi kemudian.
1:20Maka suratkanlah rahasia ketujuh buah bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku ini, dan ketujuh kaki pelita dari pada mas itu. Adapun ketujuh bintang itu, yaitulah malaikat ketujuh sidang itu; dan ketujuh kaki pelita, yaitu ketujuh sidang itu adanya.
Previous page Top Next page
< ABLE align="center" width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="b"> | About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites |copyright ©2004–2015 YLSA