SABDAweb ©
Bible
Chapter
5 Mar 2021 | Home | Bible | Biblical | Tools | Download | | SiteMap |
Bible Versions
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus

Introductions
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC

Verse Notes
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian

Dictionaries
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps

Lexicons
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Jude 1 - Alkitab Shellabear [draft]
Introduction Introduction | Read Again...
Previous bookNext bookPrevious chapterNext chapter
1:1Dari pada Yahuda, hamba Isa Al Masih, dan saudara Yakub, datang kepada segala orang panggilan yang dikasihi dalam Allah Bapa dan terpelihara karena Isa Al Masih:
1:2barang ditambahi kepadamu rahmat dan sejahtera dan kasih pun.
1:3Hai segala kekasihku, pada masa aku lagi mengusahakan diriku dengan seboleh-bolehnya hendak menyurat kepadamu dari hal selamat, yaitu sama perolehan kita, maka pada perasaanku haruslah aku menyurat kepadamu hendak mengajak kamu berlawan bersungguh-sungguh karena iman yang sudah diserahkan sekali juga kepada segala orang saleh.
1:4Karena beberapa orang sudah memasukkan dirinya diantaramu dengan mencuri-curi, yaitu terdahulu disebutkan halnya pada zaman dahulu kala akan menerima hukuman yang demikian, orang yang tidak beragama, yang mengubahkan anugerah Tuhan kita sehingga melakukan percabulan, maka disangkalnya pula akan Isa Al Masih, penghulu dan Tuhan kita yang tunggal itu.
1:5Maka sungguhpun kamu sudah mengetahui segala perkara sekali juga, tetapi aku hendak mengingatkan kamu bahwa setelah sudah Tuhan menyelamatkan suatu kaum dari negeri Masir, maka kemudian dibinasakannya orang-orang yang tidak percaya itu.
1:6Dan segala malaikat yang tidak memeliharakan pangkatnya, dengan meninggalkan tempat kediamannya sendiri, maka ia pun dikawali dengan ikatan yang kekal dalam kegelapan, sehingga hari penghukuman yang besar itu.
1:7Adapun yaitu seperti Sodom dan Gomora dengan segala negeri yang kelilingnya itu telah melakukan percabulan sama seperti mereka itu, serta pergi mencari makhluk yang lain, maka ialah menjadi teladan dalam hal ia lagi merasai siksa api yang kekal.
1:8Tetapi begitu juga orang inipun dengan mimpinya mencemarkan tubuhnya, maka segala perintah diringankannya, dan yang mulia-mulia dikejinya.
1:9Tetapi Mikhail, penghulu malaikat itu, pada masa ia bertengkar dengan Iblis berbantah dari hal mayat Musa, tidak berani ia meletakkan hukuman dengan kejinya, melainkan katanya, "Dihardik Tuhan kiranya akan dikau."
1:10Akan tetapi mereka ini mengeji barang yang tidak diketahuinya, dan barang yang orang ini mengerti, dengan sebab keadaannya seperti makhluk yang tidak berakal, maka dalam perkara itulah ia binasa.
1:11Maka karamlah bagi mereka itu, karena ia sudah menjalani jalan Kabil, dan membuangkan dirinya menurut kasalahan Balaam, karena hendak mandapat upah, lalu binasa oleh durhakanya seperti Korah.
1:12Maka yainilah yang menjadi batu karang dalam perjamuan kasihmu, apabila ia berjamu sertamu, seperti gembala yang mencari makan bagi dirinya dengan tidak takut, yaitu seperti awan-awan yang tidak mengandung hujan, dan yang ditumpu angin, dan seperti pohon pada musim kemarau, tidak berbuah, yang dua kali mati, dan terbantun dengan akarnya sekali;
1:13seperti ombak laut yang gelora, menyemburkan malunya sendiri; seperti bintang beridar, maka gelap gulita sudah disediakan bagi mereka itu sampai selama-lamanya.
1:14Maka bagi mereka itu juga Henokh itu pun bernubuatlah, yaitu keturunan yang ketujuh dari pada Adam, maka katanya, "Lihatlah olehmu bahwa Tuhan sudah datang dengan berlaksa-laksa orang salehnya,
1:15hendak menjatuhkan hukuman atas orang sekalian, dan hendak menempelak segala orang yang tidak beragama dari hal segala kerja yang durhaka yang diperbuatnya dengan durhakanya itu, dan dari hal segala kekerasan yang dikatakan oleh orang berdosa yang tidak beragama itu, hendak melawan dia.
1:16Maka ialah orang yang bersungut-sungut dan mengadu-ngadu, maka diikutnya seperti keinginannya, adapun mulutnya mengatakan perkataan yang besar-besar, dan diindahkannya akan rupa muka orang sebab mencari faedah.
1:17Tetapi kamu ini, hai kekasihku, hendaklah kamu ingat akan perkataan yang dikatakan dahulu oleh rasul-rasul Tuhan kita Isa Al Masih itu,
1:18bagaimana mereka itu berkata kepadamu bahwa pada akhir zaman kelak akan datang beberapa pengolok-ngolok yang akan mengikut keinginannya yang durhaka itu.
1:19Maka ialah yang membuat perceraian, orang yang bertabiat binatang, dan Roh itu tidak ada padanya.
1:20Tetapi kamu ini, hai kekasihku, hendaklah kamu meneguhkan dirimu dengan beralaskan imanmu yang amat kudus itu, serta berdoa dalam Ruh Allah;
1:21lalu peliharakan dirimu dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Isa Al Masih itu, sehingga kamu beroleh hidup yang kekal.
1:22Maka ada orang yang patut kamu mengasihani, yaitu orang yang syak hati;
1:23maka ada pula yang patut kamu menyelamatkan dengan merebutkan dia dari dalam api, dan ada pula yang patut kamu mengasihani dengan takut, sambil membenci akan pakaiannya sekalipun, jikalau dicemarkan oleh hawa nafsu dunia.
1:24Adapun akan Allah yang berkuasa memeliharakan kamu supaya jangan terserandung, dan menghadapkan kamu tidak bercela pada hadirat kemuliaannya dengan sukacitamu,
1:25yaitu Juruselamat kita Allah yang esa itu, maka kemuliaan dan kebesaran dan kekuatan dan kuasa bagi dia oleh Tuhan kita Isa Al Masih sebelum ada zaman, dan sekarang ini pun, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Previous page Top Next page
< ABLE align="center" width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="b"> | About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites |copyright ©2004–2015 YLSA