copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Lukas 2 - Alkitab Terjemahan Lama
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
2:1Pada masa itu juga keluarlah suatu titah Kaisar Augustus, menyuruhkan menghitung segala manusia di seluruh kerajaan itu.
2:2Inilah pertama kali perhitungan manusia yang diperbuat tatkala Kirenius menjadi wakil pemerintah di benua Syam.
2:3Maka segala orang yang hendak dihitung itu pun masing-masing kembalilah ke negerinya sendiri.
2:4Demikian juga Yusuf keluar dari negeri Nazaret di jajahan Galilea ke negeri Daud yang bernama Betlehem, di jajahan Yudea, karena ia daripada suku dan keturunan Daud,
2:5supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maryam tunangannya yang sedang hamil itu.
2:6Tatkala mereka itu di sana, Maryam pun genaplah bulannya akan bersalin.
2:7Lalu bersalinlah ia akan seorang anak laki-laki, yaitu anak yang sulung; maka dibedunginya dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tiada tempat bagi mereka itu di dalam rumah persinggahan.
2:8Maka di jajahan itu pun ada beberapa orang gembala, yang tinggal di padang menjaga kawan binatangnya pada waktu malam.
2:9Maka tiba-tiba terdirilah seorang malaekat Tuhan di sisinya, dan kemuliaan Tuhan pun bercahaya sekeliling mereka itu; lalu sangatlah takut sekaliannya.
2:10Maka kata malaekat itu kepada mereka itu, "Janganlah takut, karena sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum;
2:11sebab pada hari ini sudah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus Tuhan itu, di dalam negeri Daud.
2:12Maka inilah tandanya bagimu: Kamu akan jumpa seorang kanak-kanak berbedung dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan."
2:13Maka sekonyong-konyong adalah beserta dengan malaekat itu beberapa banyak bala tentara surga, yang memuji Allah serta katanya,
2:14"Segala kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenan-Nya."
2:15Apabila segala malaekat itu kembali dari mereka itu ke surga, berkatalah gembala itu sama sendirinya, "Marilah kita pergi ke Betlehem melihat perkara yang sudah jadi itu, yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita."
2:16Maka mereka itu pun pergilah dengan segeranya, lalu dijumpainya Maryam dan Yusuf, dan kanak-kanak itu terbaring di dalam palungan.
2:17Apabila dilihatnya, lalu dimasyhurkannya firman yang disabdakan kepadanya dari hal kanak-kanak itu.
2:18Maka sekalian orang yang mendengar itu pun heranlah akan segala perkara yang dikatakan oleh gembala itu kepadanya.
2:19Tetapi Maryam menyimpan sekalian perkataan ini, sambil berpikir di dalam hatinya.
2:20Maka gembala itu pun kembalilah serta memuji dan memuliakan Allah, sebab segala perkara yang didengar dan dilihatnya, sebagaimana yang dikatakan kepadanya.
2:21Apabila genap delapan hari Ia bersunat, lalu disebut namanya Yesus, seperti yang dikatakan oleh malaekat, sebelum Ia dikandungkan di dalam rahim.
2:22Setelah sudah lepas pantang menurut Taurat Musa, maka dibawanya kanak-kanak itu ke Yeruzalem hendak menyerahkan Dia kepada Tuhan,
2:23seperti yang tersurat di dalam hukum Allah: Bahwa tiap-tiap anak sulung laki-laki yang mula-mula membuka rahim ibunya akan terserah kepada Allah,
2:24dan lagi hendak mempersembahkan korban, sebagaimana yang tersebut di dalam hukum Allah, yaitu: Burung tekukur sepasang, atau anak merpati dua ekor.
2:25Maka adalah seorang di Yeruzalem yang bernama Simeon. Adapun orang itu benar lagi takut akan Allah, serta menantikan penghiburan bagi bani Israel, maka Rohulkudus pun ada di atasnya.
2:26Maka sudahlah diturunkan wahyu kepadanya oleh Rohulkudus, bahwa tiadalah ia merasai mati sebelum dipandangnya Kristus Tuhan itu.
2:27Dengan kuasa Roh itu masuklah ia ke dalam Bait Allah, maka tatkala Yesus, kanak-kanak itu, dibawa masuk oleh ibu bapa-Nya hendak membuatkan Dia menurut hukum Taurat,
2:28lalu Simeon pun memangku Dia, serta memuji Allah, katanya,
2:29"Ya Tuhan, sekarang biarlah hambamu kembali dengan sejahtera menurut sebagaimana firman-Mu.
2:30Karena mataku telah melihat selamat yang daripada-Mu,
2:31yang telah Engkau sediakan di hadapan sekalian bangsa;
2:32yaitu suatu terang-menerang bercahaya kepada orang kafir, dan kemuliaan bagi kaum-Mu Israel."
2:33Maka bapa-Nya dan ibu-Nya pun heran akan barang yang dikatakan dari hal Dia;
2:34maka Simeon pun memberkati keduanya itu, serta berkata kepada Maryam, ibu-Nya, "Tengoklah, kanak-kanak ini ditentukan akan menjatuhkan dan membangunkan beberapa banyak orang Israel, dan akan menjadi suatu alamat yang dibantah.
2:35Maka suatu pedang akan menembuskan jiwamu sendiri, -- supaya ketara pikiran hati orang banyak."
2:36Maka ada pula seorang nabiah bernama Hanna, anak Panuil, daripada suku bangsa Asyir; maka ia sangat lanjut umurnya, dan ia bersuami tujuh tahun lamanya kemudian daripada masa ia menjadi perawan,
2:37dan ia sudah janda sehingga umurnya delapan puluh empat tahun; maka tiada ia meninggalkan Bait Allah, melainkan sembahyang dan puasa serta berdoa siang malam.
2:38Pada ketika itu juga datanglah ia mengucap syukur kepada Allah, serta mengatakan dari hal kanak-kanak itu kepada sekalian orang yang menantikan penebusan Yeruzalem.
2:39Setelah digenapkannya segala sesuatu yang wajib menurut hukum Tuhan, maka kembalilah mereka itu ke Galilea, yaitu negerinya sendiri Nazaret.
2:40Maka kanak-kanak itu pun makin besar dan bertambah kuat, dan penuhlah Ia dengan hikmat, dan anugerah Allah ada di atas-Nya.
2:41Maka tiap-tiap tahunlah ibu bapa-Nya pergi ke Yeruzalem pada masa raya Pasah.
2:42Tatkala umur-Nya dua belas tahun, naiklah mereka itu beraya menurut adat masa raya;
2:43serta lepas masa raya itu, tatkala keduanya berjalan pulang, maka tertinggallah Yesus, kanak-kanak itu, di Yeruzalem dengan tiada setahu ibu bapa-Nya;
2:44melainkan disangkanya Ia ada di antara orang yang berjalan sertanya, sehingga sampai sejauh sehari perjalanan, lalu dicarinya Dia di antara kaum keluarga dan kenal-kenalannya;
2:45tetapi sebab tiada dijumpainya, berbaliklah keduanya ke Yeruzalem mencari Dia.
2:46Lepas tiga hari, dijumpainya Dia di dalam Bait Allah sedang duduk di tengah-tengah guru-guru di situ, mendengar mereka itu bersoal jawab.
2:47Maka sekalian orang yang mendengar Dia itu pun tercengang-cenganglah akan pengetahuan dan jawab-Nya.
2:48Maka tercenganglah ibu bapa-Nya melihat Dia; lalu kata ibu-Nya kepada-Nya, "Hai anakku, apakah sebabnya Engkau berbuat demikian kepada kami? Tengoklah, bapa-Mu dengan aku mencari Engkau dengan bersusah payah."
2:49Maka berkatalah Ia kepada mereka itu, "Apakah sebabnya kamu mencari Aku? Tiadakah kamu ketahui, bahwa Aku wajib ada di dalam pekerjaan Bapa-Ku?"
2:50Tetapi ibu bapa-Nya tiada paham akan perkataan yang dikatakan-Nya itu.
2:51Maka pulanglah Ia sertanya, lalu tibalah di Nazaret; dan diturut-Nya perintahnya. Maka ibu-Nya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya.
2:52Maka Yesus pun makin bertambah-tambah hikmat dan besar-Nya, dan makin diperkenan Allah dan manusia.
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran