copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Kejadian 32 - Alkitab Terjemahan Lama
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
32:1Maka Yakubpun langsung berjalan, lalu bertemulah dengan dia beberapa malaekat Allah.
32:2Demi dilihat Yakub akan mereka itu, maka katanya: Bahwa inilah balatentara Allah; maka dinamainya akan tempat itu Mahanaim.
32:3Maka oleh Yakub disuruhkan beberapa utusan berjalan dahulu mendapatkan Esaf, saudaranya, ke tanah Seir, yaitu negeri Edom.
32:4Maka dipesannyalah kepada mereka itu, katanya: Demikian katakanlah olehmu kepada Esaf, tuanku: Bahwa sembah hambamu, Yakub, demikian: Hamba telah menumpang dengan Laban selaku orang dagang, dan hamba tinggal sertanya sampai sekarang ini.
32:5Maka adalah pada hamba lembu dan keledai dan kambing domba dan sahaya laki-laki dan perempuan, maka inilah hamba suruh permaklumkan kepada tuan, supaya hamba beroleh kasihan dari pada pemandangan tuan.
32:6Maka utusan itupun kembalilah kepada Yakub, katanya: Bahwa kami telah berjumpa dengan Esaf, saudaramu, maka iapun datang mendapatkan dikau, dan adalah empat ratus orangpun sertanya.
32:7Maka takutlah Yakub sangat serta dengan gentarnya, maka segala orang yang sertanya dan segala kambing dan lembu dan untapun dibaginyalah dua pasukan,
32:8karena katanya: Jikalau kiranya Esaf datang menempuh akan satu pasukan serta dialahkannya, maka pasukan yang tinggal itu boleh lari terlepas.
32:9Maka sembah Yakub: Ya Allah nenekku Ibrahim, ya Allah bapaku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku demikian: Pulanglah engkau ke negerimu dan kepada kaum keluargamu, maka Aku akan berbuat baik akan dikau.
32:10Bahwa hamba ini tiada patut beroleh sedikitpun dari pada segala kebajikan dan setia, yang telah Tuhan lakukan akan hamba Tuhan ini; karena dengan tongkat hamba ini jua hamba telah menyeberang sungai Yarden, maka sekarang hamba telah menjadi dua pasukan!
32:11Sentakkanlah kiranya hamba dari dalam tangan saudara hamba, dari dalam tangan Esaf, karena takutlah hamba akan dia, kalau-kalau ia datang menyerang akan hamba dan akan ibu dengan anak-anaknya.
32:12Bukankah Tuhan telah berfirman demikian: Sesungguhnya Aku hendak berbuat baik akan dikau dan menjadikan benihmu seperti kersik di laut, yang tiada terpermanai banyaknya.
32:13Maka Yakubpun bermalamlah di sana pada malam itu juga, maka diambilnyalah dari pada barang yang dekat tangannya akan hadiah bagi Esaf, saudaranya,
32:14yaitu kambing betina dua ratus ekor, dan kambing jantan dua puluh ekor, dan domba betina dua ratus ekor, dan domba jantan dua puluh ekor,
32:15dan unta betina yang menyusui serta dengan anaknya tiga puluh ekor, dan lembu betina empat puluh ekor, dan lembu jantan sepuluh ekor, dan keledai betina dua puluh ekor, dan keledai jantan sepuluh ekor.
32:16Maka sekalian itu diserahkannya ke tangan hamba-hambanya, tiap-tiap kawan binatang itu sendiri-sendiri, lalu kata Yakub kepada segala hambanya: Berjalanlah kamu dahulu dari padaku, berilah berjarak antara kawan dengan kawan itu.
32:17Maka dipesannya kepada yang pertama, katanya: Apabila engkau berjumpa dengan Esaf, saudaraku, dan ditanyakannya dikau, katanya: Siapa punya orang engkau? dan engkau hendak ke mana? dan siapa punya sekalian yang di hadapanmu ini?
32:18Hendaklah kausahut: Ia ini Yakub, hamba tuan, punya, suatu hadiah yang dikirimkannya kepada Esaf, tuan hamba, bahwa sesungguhnya adalah ia sendiripun di belakang kami.
32:19Maka demikian juga pesannya kepada yang kedua dan yang ketiga, serta kepada sekalian yang mengiringkan kawan-kawan binatang itu, katanya: Demikian hendaklah kamu katakan kelak kepada Esaf, apabila kamu berjumpa dengan dia.
32:20Hendaklah kamu katakan: Sesungguhnya hambamu Yakub itupun ada di belakang. Karena kata Yakub dalam hatinya: Aku hendak memadamkan amarahnya dengan suatu hadiah, yang diantar dahulu dari pada datangku; kemudian kelak aku berjumpa dengan dia, mudah-mudahan diterimanya akan daku.
32:21Maka demikianlah hadiah itu dihantar dahulu dari padanya, tetapi ia sendiri bermalamlah pada malam itu di tempat perhentiannya.
32:22Maka bangunlah ia pada malam itu juga, diambilnya akan kedua bininya dan kedua sahayanya dan kesebelas anak-anaknya, lalu menyeberanglah ia di pangkalan tambang sungai Yabok.
32:23Maka dibawanya akan mereka itu, disuruhnya menyeberang sungai dan dibawanyalah akan segala sesuatu yang ada padanya itupun ke seberang.
32:24Melainkan tinggallah Yakub seorang-orangnya, maka adalah seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai terbit fajar.
32:25Maka apabila dilihat orang itu akan hal tiada dapat dialahkannya Yakub, maka dipegangnyalah akan pangkal paha Yakub, lalu pangkal paha Yakub itupun tergeliat dalam ia bergumul dengan dia.
32:26Maka katanya: Lepaskanlah aku karena fajar sudah merekah; tetapi kata Yakub kepadanya: Tiada engkau kulepaskan sebelum engkau memberkati aku.
32:27Maka kata orang itu kepadanya: Siapa namamu? Maka jawabnya: Yakub.
32:28Maka kata orang itu: Tiada lagi engkau bernama Yakub, melainkan Israel, karena telah engkau berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah dan kepada manusia, dan engkau sudah menang.
32:29Maka bertanya Yakub, katanya: Katakanlah kiranya namamupun. Maka sahutnya: Mengapa engkau bertanyakan namaku? Maka diberkatinyalah akan dia di sana.
32:30Maka dinamai oleh Yakub akan tempat itu Peniel, karena katanya: Sudah kulihat Allah muka dengan muka, maka nyawaku selamatlah.
32:31Maka setelah dilaluinya Peniel itu mataharipun terbitlah, maka Yakubpun timpanglah pahanya.
32:32Sebab itu sampai pada hari ini tiada dimakan oleh bani Israel akan urat kerukut, yang pada pangkal paha, sebab telah dipegangnya pangkal paha Yakub pada tempat urat kerukut itu.
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran