copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Yohanes 20 - Alkitab Terjemahan Lama
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
20:1Maka pada hari yang pertama di dalam minggu itu, pada pagi-pagi hari ketika gelap, datanglah Maryam Magdalena ke kubur itu, dilihatnya batunya sudah tergolek dari kubur.
20:2Lalu berlarilah ia datang kepada Simon Petrus, dan kepada murid yang lain, yang dikasihi oleh Yesus, serta berkata kepada mereka itu, "Orang sudah membawa Tuhan keluar dari dalam kubur, tiada kami tahu di mana di taruh orang."
20:3Maka keluarlah Petrus dengan murid yang lain itu, serta tiba di kubur.
20:4Maka keduanya itu berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari dahulu, lebih cepat daripada Petrus, lalu sampai ke kubur terlebih dahulu.
20:5Sambil tunduk memandang ke dalam, dilihatnya segala kain kapan itu terletak, tetapi tiada ia masuk.
20:6Kemudian Petrus pun tibalah dari belakang dia, serta masuk ke dalam kubur, lalu nampak kain kapan itu terletak,
20:7dan saputangan, yang dahulu di kepala-Nya itu, tiada terletak bersama-sama dengan kain kapan, melainkan berasing tergulung pada tempatnya sendiri.
20:8Lalu murid yang lain yang terdahulu sampai ke kubur itu pun masuk, lalu nampak dan percaya.
20:9Karena belum lagi mereka itu mengerti kata Alkitab bahwa seharusnya Ia bangkit dari antara orang mati.
20:10Lalu pulanglah mereka itu ke rumahnya.
20:11Tetapi Maryam itu berdiri di luar, dekat kubur sambil menangis. Tatkala menangis tunduklah ia menengok ke dalam kubur;
20:12lalu dilihatnya dua orang malaekat berpakaian putih duduk, yaitu seorang di kepala dan seorang di kaki pada tempat mayat Yesus terletak dahulu.
20:13Maka berkatalah malaekat itu kepada Maryam, "Hai perempuan, apakah sebabnya engkau menangis?" Maka kata Maryam kepadanya, "Sebab orang sudah mengambil Tuhan, dan hamba tiada tahu, di mana orang menaruh Dia."
20:14Setelah Maryam berkata demikian, berpalinglah ia, lalu nampak Yesus berdiri, tetapi tiada dikenalnya bahwa Ialah Yesus.
20:15Maka bertanyalah Yesus kepadanya, "Hai perempuan, apakah sebabnya engkau menangis? Siapa engkau cari?" Maka sebab Maryam menyangka, ia itu penunggu taman, menyahutlah ia kepada-Nya, "Tuan, kalau Tuan membawa Dia dari sini, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan Dia, supaya boleh sahaya pergi mengambil Dia."
20:16Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Maryam." Maka berpalinglah Maryam sambil sembahnya dengan bahasa Ibrani, "Rabbuni!" artinya Guru.
20:17Maka Yesus pun bersabda kepadanya, "Janganlah engkau menyentuh Aku, karena belum Aku naik kepada Bapa, tetapi pergilah engkau kepada segala saudara-Ku, dan katakanlah pada mereka itu, Aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, dan kepada Tuhan-Ku dan Tuhanmu."
20:18Maka pergilah Maryam Magdalena dan mengabarkan kepada murid-murid itu, katanya, "Aku sudah berjumpa dengan Tuhan"; dan lagi kata-Nya kepada mereka itu bahwa Ia sudah mengatakan segala perkara itu kepadanya.
20:19Setelah petang hari, yaitu pada hari yang pertama di dalam minggu itu, dan sedang segala pintu terkunci di tempat tinggal murid itu, sebab takut akan orang Yahudi, datanglah Yesus tiba-tiba terdiri di tengah-tengah mereka itu serta mengucapkan kepada mereka itu, "Sejahteralah kamu!"
20:20Setelah sudah berkata demikian, Ia pun menunjukkan kepada mereka itu tangan-Nya dan rusuk-Nya. Maka sukacitalah murid-murid itu tatkala nampak Tuhan itu.
20:21Maka Yesus pun mengucapkan sekali lagi kepada mereka itu, "Sejahteralah kamu! Sebagaimana Bapa telah menyuruh Aku, demikian juga Aku ini menyuruh kamu."
20:22Setelah sudah diucapkan-Nya yang demikian, lalu dihembus-Nya kepada mereka itu sambil bersabda kepada mereka itu, "Terimalah olehmu Rohulkudus.
20:23Barangsiapa yang kamu ampunkan dosanya, maka dosanya terampun, dan ke atas barangsiapa yang kamu tanggungkan dosanya, maka tertanggunglah dosa atasnya."
20:24Adapun Tomas, seorang daripada kedua belas murid itu, yang bergelar Didimus, tiada bersama-sama dengan mereka itu tatkala Yesus datang.
20:25Lalu berkatalah murid yang lain-lain itu kepada Tomas, "Adalah kami sekalian sudah jumpa Tuhan itu." Tetapi berkatalah Tomas kepada mereka itu, "Selagi belum aku nampak parut kena paku di tangan-Nya dan mencocokkan jariku di parut itu, dan aku mencocokkan tanganku di rusuk-Nya, tiadalah aku percaya."
20:26Ada delapan hari kemudian daripada itu berhimpunlah pula murid-murid Yesus di dalam rumah, dan Tomas juga bersama-sama dengan mereka itu. Tatkala pintu rumah itu terkunci, tiba-tiba terdirilah Yesus di tengah-tengah sambil berkata, "Sejahteralah kamu!"
20:27Lalu Ia pun bersabda kepada Tomas, "Ulurkanlah jarimu, lihatlah tangan-Ku, dan ulurkanlah tanganmu serta letakkanlah di rusuk-Ku, dan janganlah engkau syak, melainkan yakinlah."
20:28Maka sahut Tomas sambil berkata kepada-Nya, "Ya Allah, ya Tuhanku."
20:29Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Oleh sebab engkau sudah nampak Aku, engkau sudah percaya juga; berbahagialah orang yang percaya, meskipun tiada nampak."
20:30Sungguhpun banyak tanda ajaib yang lain juga diperbuat oleh Yesus di hadapan murid-murid-Nya yang tiada disuratkan di dalam kitab ini;
20:31tetapi sekalian tanda ini sudah disuratkan, supaya kamu yakin, bahwa Yesus itulah Kristus, yaitu Anak Allah, dan supaya kamu yang yakin itu beroleh hidup dengan nama-Nya.
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran