copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Markus 14 - TL Interlinear [draft]
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
14:1Adalah <1510> lagi dua <1417> hari <2250> dahulu daripada hari raya Pasah <3957> dan <2532> roti yang tiada beragi <106>; maka segala kepala <3326> imam <749> dan <2532> ahli <1122> Taurat mencari <2212> daya upaya <4459> hendak menangkap <2902> Yesus dengan <1722> muslihat <1388>, dan membunuh <615> Dia.
14:2Karena <1063> kata <3004> mereka itu, "Janganlah <3361> pada <1722> hari raya <1859>, supaya jangan <3379> timbul huru-hara <2351> di antara kaum <2992> itu."
14:3Tatkala <2532> <1510> Yesus <846> di <1722> Baitani <963> di <1722> dalam rumah <3614> Simon <4613> yang kena bala zaraat <3015>, maka sedang Ia duduk <2621> makan, datanglah <2064> seorang perempuan <1135> membawa suatu buli-buli <2192> pualam <211> berisi minyak <3464> narwastu <3487> jati <4101> dan mahal <4101> harganya <4185>, maka dibukanya <4937> buli-buli <211> itu, lalu dicurahkannya <2708> di atas kepala <2776> Yesus.
14:4Maka <1161> adalah <1510> beberapa <5100> orang gusar <23> akan <1519> perkara itu, katanya, "Apakah <5101> sebabnya minyak narwastu itu diboroskan <3464> sahaja?
14:5Karena <1063> kalau dijual, niscaya <1410> <5145> harganya <4097> lebih tiga ratus <5145> ratus <1883> dinar <1220>, dan <2532> dapat diberikan <5145> <1325> kepada orang miskin <4434>." Lalu <2532> mereka itu memarahi <1690> dia <846>.
14:6Tetapi <1161> kata <2036> Yesus <2424>, "Biarkanlah <863> dia <846>; apakah <5101> sebabnya kamu menyusahkan <3930> dia? Ia membuat suatu kebajikan <2570> <2041> <2038> kepada-Ku <1698>.
14:7Sebab <1063> orang-orang miskin <4434> senantiasa <3842> bersama-sama <3326> dengan kamu, dan <2532> jikalau <3752> kamu sudi <2095>, dapatlah <1410> kamu berbuat <4160> baik kepada mereka itu, tetapi <1161> Aku <1691> ini tiada <3756> selalu <3842> bersama-sama dengan kamu.
14:8Perempuan ini sudah <3739> berbuat <4160> seberapa <4301> dapat dibuatnya <3462>, yaitu ia datang hendak mengurapi tubuh-Ku <4983> <3450>, seolah-olah suatu persediaan bagi <1519> hal menguburkan <1780> kelak.
14:9Sesungguhnya <281> Aku berkata <3004> kepadamu <5213>: Barang di mana <3699> pun di dalam <1519> seluruh <3650> dunia <2889> ini Injil <2098> itu dimasyhurkan <2784>, maka <2532> perbuatan <4160> perempuan ini akan disebutkan <2980> juga, menjadi <1519> suatu peringatan <3422> atasnya <846>."
14:10Maka <2532> Yudas <2455> Iskariot <2469>, yaitu seorang <1520> daripada kedua belas <1427> murid itu, pergilah <565> kepada <4314> kepala-kepala <3588> imam <749>, hendak <2443> menyerahkan <3860> Yesus <846> kepada mereka <846> itu.
14:11Maka <1161> sukacitalah <5463> mereka itu mendengar <191> hal itu, lalu <2532> berjanji <1861> memberi <1325> uang <694> kepadanya. Maka <2532> Yudas <2122> pun mencari <2212> daya <2122>, bagaimana <4459> dapat menyerahkan <3860> Dia <846> pada suatu ketika <2122> yang baik <2122>.
14:12Pada hari <2250> raya yang pertama <4413> daripada hari <2250> raya roti yang tiada beragi <106>, yaitu pada waktu <3753> anak domba Pasah <3957> itu disembelih <2380>, berkatalah <3004> murid-murid-Nya <3101> kepada-Nya <846>, "Ke manakah <4226> Tuhan suka <2309> kami akan pergi <565> menyediakan <2090> Pasah <3957> itu, supaya <2443> Tuhan makan <5315>?"
14:13Maka <2532> disuruhkan-Nya <649> dua <1417> orang murid-Nya <3101>, serta <2532> berkata <3004> kepada mereka <846> itu, "Pergilah <5217> kamu masuk ke <1519> dalam negeri <4172>, di sana akan bertemu <528> dengan kamu <5213> seorang <444> yang membawa sebuah buyung <2765> berisi <941> air <5204>, ikutlah <190> dia <846>.
14:14Maka <2532> barang di mana <3699> ia masuk <1525>, hendaklah <1437> kamu berkata <2036> kepada tuan <3617> rumah itu: Kata <3004> Guru <1320>: Di manakah <4226> bilik <2646>, tempat <3699> Aku <3450> akan makan <5315> Pasah <3957> dengan <3326> murid-murid-Ku <3101>?
14:15Maka <2532> ia pun akan menunjukkan <1166> kepadamu <5213> suatu bilik <508> besar <3173> di atas, yang terlengkap <4766> dengan indahnya <4766> <2092>, di sana <1563> sediakanlah <2090> Pasah itu bagi kita <2254>."
14:16Maka <2532> pergilah <1831> murid-murid-Nya <3101> itu masuk <2064> ke <1519> dalam negeri <4172>, lalu <2532> didapatinya <2147> seperti <2531> yang dikatakan <2036> oleh Yesus kepada mereka <846> itu, maka <2532> disediakannyalah <2090> Pasah <3957> itu.
14:17Setelah <2532> hari malam <3798>, datanglah <2064> Yesus beserta <3326> dengan kedua belas <1427> murid-Nya.
14:18Maka <2532> sedang <345> mereka <846> itu duduk makan <2068>, berkatalah <2036> Yesus <2424>, "Sesungguhnya <281> Aku berkata <3004> kepadamu <5213>, bahwa <3754> seorang <1520> dari <1537> antara kamu <5216>, yang duduk makan <2068> dengan <3326> Aku <1700>, akan menyerahkan <3860> Aku <3165>."
14:19Maka berdukacitalah <3076> mereka itu masing-masing, lalu <2532> berkatalah <3004> seorang <1520> lepas <2596> seorang <1520>, "Sahayakah <3385> dia?"
14:20Maka <1161> kata-Nya <2036> kepada mereka <846> itu, "Ialah seorang <1520> dari antara kedua belas <1427> kamu, yang mencelupkan <1686> roti di <1519> dalam pinggan <5165> bersama-sama dengan <3326> Aku <1700>.
14:21Maka Anak <5207> manusia <444> memang <3303> meninggalkan dunia <5217> ini, seperti <2531> yang tersurat <1125> hal-Nya <4012>, tetapi <1161> wai <3759> atas orang <444> yang menyerahkan <3860> Anak <5207> manusia <444> <444> itu! Alangkah <1565> baiknya <1223> <3739> <2570> bagi orang <444> itu, jikalau <1487> tiada <3756> ia dilahirkan <1565>."
14:22Sementara mereka itu makan <2068>, diambil <2983> oleh Yesus <846> roti <740> dan diberkati-Nya <2127>, lalu dipecah-pecahkan-Nya <2806>, serta <2532> diberikan-Nya <1325> kepada mereka <846> itu, kata-Nya <2036>, "Ambillah <2983>, makanlah, inilah <5124> tubuh-Ku <3450>."
14:23Lalu <2532> diangkat-Nya <2983> cawan <4221> minuman, diucapkan-Nya <2168> syukur serta diberikan-Nya kepada <1325> mereka <846> itu, maka <2532> sekaliannya <3956> pun minumlah <4095> dari <1537> cawan itu.
14:24Maka <2532> kata-Nya <2036> kepada mereka <846> itu, "Inilah <5124> darah-Ku <129>, yaitu darah perjanjian-Ku <1242> yang ditumpahkan <1632> karena <5228> orang banyak <4183>.
14:25Sesungguhnya <281> Aku berkata <3004> kepadamu <5213>, bahwa <3754> tiadalah <3756> lagi <3765> Aku akan <3361> minum <4095> air buah <1537> <1081> anggur <288> ini, sampai <2193> kepada hari <2250> Aku akan minum <4095> dia <846> yang baharu <2537> di <1722> dalam kerajaan <932> Allah <2316>."
14:26Setelah <2532> sudah mereka itu menyanyikan <5214> puji-pujian, keluarlah <1831> semuanya menuju ke <1519> Bukit <3735> Zaitun <1636>.
14:27Maka <2532> kata <3004> Yesus <2424> kepada mereka itu, "Kamu sekalian <3956> kelak menaruh syak <4624>, karena <3754> ada tersurat <1125>: Aku akan memalu <3960> gembala <4166>, dan <2532> segala domba <4263> pun akan bercerai-berai <1287>.
14:28Tetapi <235> kemudian <3326> daripada Aku bangkit <1453> pula, Aku <3165> akan berjalan <4254> dahulu daripada kamu <5209> ke <1519> Galilea <1056>."
14:29Maka <1161> kata <5346> Petrus <4074> kepada-Nya <846>, "Jikalau <1487> segala <3956> mereka itu akan menaruh syak <4624> sekalipun, tetapi <235> sahaya <1473> tidak <3756>."
14:30Maka <2532> kata <3004> Yesus <2424> kepadanya <846>, "Sesungguhnya <281> Aku berkata <3004> kepadamu <4671>, bahwa <3754> pada <4771> hari <4594> ini <3778>, yaitu pada malam <3571> ini juga, sebelum <4250> ayam <220> berkokok dua kali <2228> <1364> <5455> <5151>, engkau sudah menyangkali <533> Aku <3165> tiga kali <5151>."
14:31Tetapi <1161> makin <4057> sangat lagi Petrus berkata <2980>, "Biarpun <4880> hamba mati bersama-sama dengan Tuhan <4671>, sekali-kali tiada <3756> <3361> juga hamba <4571> akan menyangkali <533> Tuhan <4571>." Sedemikian <5615> juga <2532> kata <3004> mereka itu sekalian <3956>.
14:32Maka <2532> datanglah <2064> mereka itu kepada <1519> suatu tempat <5564> yang <3739> bernama <3686> Getsemani <1068>; lalu <2532> kata <3004> Yesus kepada murid-murid-Nya <3101>, "Duduklah <2523> kamu di sini <5602>, sementara <2193> Aku pergi berdoa <4336>."
14:33Lalu <2532> dibawa-Nya <3880> Petrus <4074> dan <2532> Yakub <2385> dan <2532> Yahya <2491> serta-Nya <3326>, maka <2532> Ia ditimpa <756> oleh ketakutan <1568> yang amat besar, dan <2532> makin sangat Ia susah <85> hati.
14:34Maka <2532> kata-Nya <3004> kepada mereka <846> itu, "Hati-Ku <4036> amat sangat berdukacita, hampir mati rasa-Ku <2288>, rasa-Ku <5590> <3450> <2193>, tinggallah <3306> kamu di sini <5602>, berjagalah <1127>."
14:35Maka <2532> berjalanlah <4281> Ia ke hadapan sedikit <3397>, lalu sujud <4098> ke <1909> tanah <1093>, serta <2532> berdoa <4336>, jikalau <1487> boleh <1415> kiranya <2443> ketika <5610> itu akan terlepas <3928> daripada-Nya <575>.
14:36Maka <2532> kata-Nya <3004>, "Abba <5>, ya Bapa <3962>, segala sesuatu <3956> ada <1415> di dalam kuasa-Mu <3911>, biarlah kiranya cawan <4221> ini <5124> lepas daripada-Ku <1700>, tetapi <235> di dalam itu pun bukannya <3756> kehendak-Ku <5101> <1473> <2309> <5101>, melainkan <235> kehendak-Mu <4771> sahaja jadi <4771>."
14:37Maka <2532> datanglah <2064> Ia, didapati-Nya <2147> mereka <846> itu tertidur <2518>, lalu <2532> kata-Nya <3004> kepada Petrus <4074>, "Hai Simon <4613>, tidurkah <2518> engkau? Tiadakah <3756> sanggup <2480> engkau berjaga <1127> sejam sahaja <1520> lamanya <5610>?
14:38Berjagalah <1127> dan <2532> berdoalah <4336>, supaya <2443> jangan <3361> kamu kena <2064> pencobaan <3986>; sungguhpun <3303> hati berkehendak <4289>, tetapi <1161> tubuh <4561> lemah <772>."
14:39Lalu <2532> pergi <565> pula <3825> Yesus serta berdoa <4336> dengan mengatakan <2036> perkataan <3056> itu juga.
14:40Apabila <2532> Ia kembali <3825> lagi, didapati-Nya <2147> mereka <846> itu tertidur <2518> pula, karena <1063> matanya <3788> berat rasanya <916>, dan <2532> tiada <3756> mereka itu tahu <1492>, apa <5101> yang hendak disahutkannya <611> kepada-Nya <846>.
14:41Maka <2532> datanglah <2064> Ia pada ketiga <5154> kalinya, lalu <2532> berkata <3004> kepada mereka <846> itu, "Tidurlah <3063> kamu lagi dan <2532> hilangkan <373> lelahmu; sekarang cukuplah <566>; waktunya <2064> <5610> sudah genap; sungguh <2400>, Anak <5207> manusia <444> diserahkan <3860> ke <1519> tangan <5495> orang berdosa <268>.
14:42Bangunlah <1453> kamu, marilah <71> kita pergi; tengok <2400>, orang yang menyerahkan <3860> Aku <3165> sudah dekat <1448>."
14:43Seketika <2117> itu juga, tengah Ia lagi <2089> berkata-kata <2980>, datanglah <3854> Yudas <2455>, seorang <1520> daripada kedua belas <1427> murid itu, dan <2532> sertanya <3326> lagi amat banyak <3793> orang berpedang <3162> dan <2532> berbelantan <3586>, yang disuruh <3844> oleh segala kepala imam <749> dan <2532> ahli <1122> Taurat dan <2532> orang tua-tua <4245>.
14:44Maka <1161> orang yang menyerahkan <3860> Yesus <846> itu sudah memberi isyarat <4953> kepada mereka <846> itu, katanya <3004>, "Barangsiapa <302> yang aku akan cium <5368>, itulah Dia <846>; tangkaplah <2902> Dia <846>, dan <2532> bawalah <520> Dia dengan cermat <806>."
14:45Maka <2532> datanglah <2064> <4334> ia, lalu <2532> segera <2117> mendapatkan <4334> Yesus sambil berkata <3004> kepada-Nya, "Ya Rabbi! Rabbi <4461>!" Maka <2532> diciumnya <2705> Dia <846>.
14:46Lalu <1161> mereka itu pun mendatangkan <1911> tangannya <5495> ke atas Yesus <846>, serta <2532> menangkap <2902> Dia <846>.
14:47Maka <1161> seorang <1520> di antara <5100> segala orang yang berdiri <3936> di situ menghunus <4685> pedangnya <3162>, lalu memarang <3817> hamba <1401> Imam <749> Besar dan <2532> mengerat <851> telinganya <5621>.
14:48Maka <2532> ujar <611> Yesus <2424> serta berkata <2036> kepada mereka <846> itu, "Kamu ini sudah keluar <1831> seolah-olah <5613> melawan <1909> seorang penyamun <3027>, dengan <3326> berpedang <3162> dan <2532> berbelantan <3586>, hendak menangkap <4815> Aku <3165>.
14:49Setiap-tiap <2596> hari <2250> Aku ada <1510> di antara <4314> kamu <5209> di <1722> dalam Bait <2411> Allah sambil mengajar <1321>, dan <2532> tiada <3756> pula kamu menangkap <2902> Aku <3165>; -- tetapi <235> semuanya ini berlaku, supaya <2443> sampailah <4137> isi Alkitab <1124>."
14:50Maka <2532> larilah <5343> sekalian <3956> murid-Nya meninggalkan <863> Dia <846>.
14:51Maka <2532> adalah seorang <5100> orang muda <3495> mengikut Yesus, tubuhnya berselimutkan <4870> hanya sehelai kain <1909> putih yang halus <4616>, maka <2532> mereka itu memegangkan <2902> dia <846>.
14:52Tetapi <1161> ia pun meninggalkan <2641> kainnya <4616> itu, lalu lari <5343> bertelanjang <1131>.
14:53Maka <2532> mereka itu membawa <520> Yesus <2424> kepada <4314> Imam <749> Besar; di situ berhimpun <4905> segala <3956> kepala imam <749> dan <2532> orang tua-tua <4245> dan <2532> ahli <1122> Taurat.
14:54Maka <2532> Petrus <4074> pun mengikut <190> Dia <846> dari <575> jauh <3113>, sampai <2193> ke <1519> dalam balai <833> Imam <749> Besar itu, lalu <2532> duduklah <4775> ia bersama-sama <3326> dengan segala hamba <5257>, serta <2532> berdiang <2328> dekat <4314> api.
14:55Maka <1161> segala kepala imam <749> dan <2532> segenap <3650> Majelis <4892> mencari <2212> kesaksian <3141> melawan <2596> Yesus <2424> hendak <1519> membunuh <2289> Dia <846>; tetapi <2532> tiada <3756> dapat <2147>.
14:56Karena <1063> banyak <4183> orang naik saksi dusta <5576> atas-Nya <2596>, tetapi <2532> segala kesaksian <3141> itu tiada <3756> bersetuju <2470>.
14:57Adalah beberapa <5100> orang berdiri <450> serta naik saksi dusta <5576> atas-Nya <2596>, katanya <3004>,
14:58"Kami <2249> sudah mendengar <191> kata <3004> orang ini: Aku <1473> akan meruntuhkan <2647> Bait <3485> Allah ini <5126>, yang diperbuat <5499> oleh <1223> tangan manusia, dan <2532> di dalam tiga <5140> hari <2250> Aku akan membangunkan <886> <3618> Bait Allah yang lain <243>, yang bukan perbuatan tangan manusia <886>."
14:59Walaupun <3761> demikian <3779>, maka <2532> kesaksian <3141> mereka <846> itu tiada <3761> juga bersetuju <2470>.
14:60Maka <2532> berdiri tegaklah <450> Imam <749> Besar di <1519> tengah-tengah <3319> itu, serta bertanya <1905> kepada Yesus <2424>, katanya <3004>, "Tiadakah <3756> Engkau mau menyahut <611> sesuatu pun <3762>? Apakah <5101> yang disaksikan <2649> orang ini <3778> atas Engkau <4675>?"
14:61Tetapi <1161> Yesus diam <4623> sahaja, tiada <3756> Ia menyahut <611> barang apa pun <3762>. Maka lagi pula <3825> Imam <749> Besar itu bertanya <1905> kepada-Nya <846>, katanya <3004>, "Sungguhkah <4771> Engkau Kristus <5547>, Anak <5207> Allah Yang Dipuji <2128> itu?"
14:62Maka <1161> jawab Yesus <2424> <2036>, "Akulah <1473> Dia <1510>; maka <2532> kamu akan memandang <3700> Anak <5207> manusia <444> duduk <2521> di sebelah <1537> kanan <1188> Yang Mahakuasa <1411>, serta <2532> datang <2064> dengan <3326> awan <3507> dari langit <3772>."
14:63Lalu <1161> Imam <749> Besar mengoyakkan <1284> pakaiannya <5509> sambil berkata <3004>, "Apakah <5101> gunanya <2089> lagi saksi bagi <5532> <3144> kita?
14:64Kamu sudah mendengar <191> hujat-Nya <988> itu. Apakah <5101> bicaramu <5316>?" Lalu <1161> mereka itu sekalian <3956> menyalahkan <2632> Dia <846> patut <1777> <1510> mati <2288> dibunuh.
14:65Maka <2532> mulailah <756> beberapa <5100> orang meludahi <1716> Yesus <846> serta <2532> menudungi <4028> muka-Nya <4383>, dan <2532> meninju <2852> Dia <846>, serta <2532> berkata <3004> kepada-Nya <846>, "Bernubuatlah <4395>!" Maka <2532> segala hamba <5257> itu pun menampar <5257> <2983> muka-Nya <4475>.
14:66Maka <2532> pada ketika Petrus <4074> ada di bawah <2736> di <1722> halaman <833> balai, datanglah <2064> satu <1520> daripada dayang <3814> Imam <749> Besar.
14:67Apabila <2532> ia nampak <1492> Petrus <4074> berdiang <2328>, lalu ia pun memandang <1689> dia <846>, serta katanya <3004>, "Engkau <4771> juga bersama-sama <3326> dengan Yesus <2424>, orang Nazaret <3479> itu."
14:68Tetapi <1161> bersangkallah <720> Petrus serta berkata <3004>, "Aku tiada <3777> tahu <1492>, dan tiada <3777> aku mengerti <4771> apa <5101> katamu <3004> ini <4771>." Lalu <2532> keluarlah <1831> ia ke <1854> <1519> pintu serambi <1854>, maka ayam pun berkokoklah <4259>.
14:69Maka <2532> dayang <3814> itu lagi <3825> nampak <1492> dia <846>, lalu <756> katanya <3004> kepada segala <3588> orang yang berdiri <3936> di situ, "Ia ini <3778> pun seorang daripada <1537> mereka <846> itu."
14:70Tetapi <1161> bersangkallah <720> pula <3825> ia. Sejurus <3397> lagi <3825> berkata <3004> pula <3825> beberapa orang yang berdiri <3936> di situ kepada Petrus <4074>, "Sesungguhnya <230> engkau seorang daripada <1537> mereka <846> itu, karena <1063> engkau juga orang Galilea <1057>."
14:71Lalu <1161> Petrus mulai <756> mengutuki <332> dirinya sambil <2532> bersumpah <3660>, katanya <3754>, "Tiada <3756> kukenal orang <1492> <444> <5126> yang <3739> kamu katakan <3004> itu."
14:72Pada <2117> saat itu juga <2117> juga <2532> ayam pun berkokoklah <220> pada kedua <1208> kalinya <1537>. Lalu <2532> teringatlah <363> Petrus <4074> akan perkataan <4487> yang dikatakan <2036> oleh Yesus <2424> kepadanya <846> <3754>, yaitu <3739>, "Sebelum <4250> ayam <220> berkokok dua kali <1364> <5455> <5151>, engkau sudah menyangkali <533> Aku <3165> tiga kali." Sedang mengingat <5151> <1364> <1911> itu, menangislah <2799> ia.
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran